Galerija

VZDRŽEVANJE MESTNIH ULIC

8. februarja 1997 so Graparji prvic po desetletni prekinitvi pripravili organizirano prireditev, katere cilj je bil popraviti dotrajane cestne površine v središcu mesta. V pustni skupini je sodelovalo pet cestnih delavcev in dva policaja, ki sta usmerjala promet ter skrbela za red in varnos