Galerija

ODPRTJE OBRTNE CONE

Na parkirišcu pred gostilno Soca so 13. in 16. februarja 1999 odprli novo obrtno cono in Šepetavcev rov. Prireditev je kritizirala razvoj malega gospodarstva in turizma v mestu, vsebinsko pa se je opirala na zgodovinska dejstva. Župan je prebral otvoritveni govor, v katerem je izpostavil pomembnejše dogodke v preteklem letu. Obrtniki (kliklerce, žnidarca, šuštar, šlogarca...) so imeli dolocene staticne pozicije, medtem ko so se fotolik, komunski redar, dacar, knapi in bergmandlc gibali prosto po prizorišcu.